4RES

Precyzyjne prognozy produkcji energii
z OZE – urzeczywistniamy SmartGrid

Systematyczny procentowy wzrost udziału energii z OZE w całościowym bilansie energetycznym, połączony z niestabilnością odnawialnych źródeł energii, stanowi coraz większe wyzwanie dla stabilności systemu energetycznego.

Od wielu lat rozwijamy nasze kompetencje w obszarze prognoz produkcji energii z OZE w okresach krótko- i średnioterminowych, wykorzystując zagregowane modele predykcyjne, bazujące na dedykowanych prognozach pogody opracowywanych przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM). Podchodzimy indywidualnie do każdego przypadku, oferując analizy i doradztwo, a także gotowe narzędzia.

4RES - prognozy produkcji energii z OZE

Dla kogo stworzyliśmy 4RES?

Operatorzy Handlowi (OH)
Operatorzy Handlowo-Techniczni
(OHT)
Generuj cykliczne grafiki produkcji energii z OZE
Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD)
i Przesyłowych (OSP)
Kontroluj wpływ produkcji energii z OZE na sieć

Zaufali nam

Poznaj historie naszych klientów

Dowiedz się, jak opracowaliśmy niezawodne prognozy pogody dla 250 rozproszonych źródeł energii solarnej i wiatrowej oraz wspomogliśmy Tradeę w zmniejszeniu kosztów udziału w rynku bilansującym.

Przeczytaj Case Study

Case Study Tradea

Większe zyski dzięki niezawodnym prognozom produkcji energii z OZE

prognozer

PrognOZEr to serwis, na którym sprawdzisz aktualne prognozy produkcji energii z wiatru i słońca dla Polski. Prognozy są tworzone na platformie 4RES, na podstawie obszarowych prognoz pogody opracowanych we współpracy z ICM UW oraz listy źródeł odnawialnych udostępnianej przez URE, obejmującej wszystkie farmy wiatrowe i słoneczne (bez prosumentów).

To również może Cię zainteresować!

Nowe API Google Maps dla środowiska: przedstawiamy Solar API

Poznaj rozwiązanie od Google, które przyspiesza przejście na czystą energię słoneczną

Przeczytaj artykuł