4RES

Precyzyjne prognozy produkcji energii
z OZE – urzeczywistniamy SmartGrid

Systematyczny procentowy wzrost udziału energii z OZE w całościowym bilansie energetycznym, połączony z niestabilnością odnawialnych źródeł energii, stanowi coraz większe wyzwanie dla stabilności systemu energetycznego.

 

Od wielu lat rozwijamy nasze kompetencji w obszarze prognoz produkcji energii z OZE w okresach krótko- i średnioterminowych wykorzystując zagregowane modele predykcyjne, bazujące na dedykowanych prognozach pogody opracowywanych przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM). Podchodzimy indywidualnie do każdego przypadku oferując analizy i doradztwo a także gotowe narzędzia.

Dla kogo stworzyliśmy 4RES?

Operatorzy Handlowi (OH)
Operatorzy Handlowo-Techniczni
(OHT)
Generuj cykliczne grafiki produkcji energii z OZE
Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD)
i Przesyłowych (OSP)
Kontroluj wpływ produkcji energii z OZE na sieć

Zaufali nam

prognozer

PrognOZEr to serwis, na którym sprawdzisz aktualne prognozy produkcji energii z wiatru i słońca dla Polski. Prognozy są tworzone na platformie 4RES, na podstawie obszarowych prognoz pogody opracowanych we współpracy z ICM UW oraz listy źródeł odnawialnych udostępnianej przez URE, obejmującej wszystkie farmy wiatrowe i słoneczne (bez prosumentów).