4RES

Precyzyjne prognozy generacji energii z OZE

Usługa prognoz generacji energii z OZE jest dla Ciebie, jeśli jesteś:

Operatorem Handlowo-Technicznym

sprzedającym energię swoich klientów na rynku spotowym Towarowej Giełdy Energii

Wytwórcą Energii z własnego źródła

chcącym uniknąć wysokich kosztów rynku bilansującego

Spółką Obrotu Energii Elektrycznej

zobowiązaną do grafikowania źródeł prosumenckich

Operatorem Systemu Dystrybucji Energii

chcącym kontrolować wpływ niestabilnej generacji OZE na swoją sieć, a także zobowiązanym do obsługi rekompensat z tytułu redysponowania nierynkowego

Operatorem Klastra lub Spółdzielni Energetycznej

dążącym do lokalnego bilansowania energii i maksymalizacji konsumpcji energii odnawialnej

Co oferujemy?

Prognozy generacji energii ze źródeł słonecznych i wiatrowych na dzień bieżący i następny
Prognozy generacji energii ze źródeł słonecznych i wiatrowych w perspektywie 10 dni naprzód, na potrzeby SOGL
Prognozowanie pojedynczych dużych oraz zespołów małych, rozproszonych jednostek wytwórczych
Prognozowanie nietypowych, ale coraz częściej występujących farm złożonych z paneli bifacjalnych lub nadążnych (na trackerach)
Obsługę redukcji dostępności farm (np. wyłączenia eksploatacyjne) – na zasadzie komunikacji mailowej lub poprzez API
Codzienny monitoring niezawodności usługi, miesięczny monitoring poprawności prognoz, okresowe doskonalenie indywidualnych modeli prognostycznych

Jak wygląda nasza typowa usługa?

Jesteśmy w stanie uruchomić pierwszą usługę w ciągu 2-4 tygodni od otrzymania danych o farmach (zależnie od liczby farm i danych).

Jeśli szukasz niestandardowej usługi, takiej jak:

Prognozowanie w ujęciu obszarowym ogromnej ilości drobnych źródeł,

np. mikroinstalacji prosumenckich

Prognozowanie nadążne źródeł

z użyciem bieżących pomiarów pogody lub generacji z OZE

Wpływ niestabilnej generacji na węzły sieci elektroenergetycznej

Predykcja innych zjawisk niekoniecznie związanych z generacją OZE

np. prognozowanie konsumpcji energii

Chętnie podejmiemy się współpracy! Podchodzimy indywidualnie do każdego przypadku, oferując analizy i doradztwo, a także gotowe narzędzia.

Co zyskujesz współpracując z nami?

Wysoką dokładność prognoz

Stosujemy różne techniki prognozowania: modele fizyczne, statystyczne i uczenia maszynowego, i wybieramy najlepszy w danych okolicznościach.

Bazujemy na 3 różnych źródłach danych pogodowych, w tym modelu ECMWF uznawanym za wiodący w Europie i na świecie. Stosujemy optymalną wiązkę prognoz pogody z różnych modeli.

Bezpieczeństwo dostaw

System jest uruchomiony w niezawodnej profesjonalnej chmurze z odpowiednią redundancją zasobów i wysokim standardem bezpieczeństwa.

Dzięki redundancji źródeł danych pogodowych zapewniamy stabilność dostaw – nawet jeśli któreś ze źródeł zawiedzie, dostaniesz prognozę na umówioną godzinę.

Poznaj historie naszych klientów

Case Study Tradea

Większe zyski dzięki niezawodnym prognozom produkcji energii z OZE

Dowiedz się, jak opracowaliśmy niezawodne prognozy pogody dla 250 rozproszonych źródeł energii solarnej i wiatrowej oraz wspomogliśmy Tradeę w zmniejszeniu kosztów udziału w rynku bilansującym.

Pozostałe Case Studies

Sprawdź jak jeszcze Globema może wesprzeć rozwój Twojego biznesu. Przeczytaj pozostałe historie naszych klientów!

Nasze atuty

Prognozujemy ponad 800 obiektów OZE o łącznej mocy ponad 1,2 GW

W ujęciu obszarowym obejmujemy prognozami ponad 6000 farm wiatrowych i słonecznych, a także prosumentów – w sumie 26 GW mocy zainstalowanej.

Uczestniczymy w inicjatywach popularyzacji zielonej energii

Od wielu lat rozwijamy nasze kompetencje

Od wielu lat rozwijamy nasze kompetencje w obszarze prognoz produkcji energii z OZE w okresach krótko- i średnioterminowych, wykorzystując zagregowane modele predykcyjne, bazujące na dedykowanych prognozach pogody opracowywanych przez ICM UW.

Działamy w naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym

Mamy doświadczenie we wdrażaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań dla energetyki. Sprawdź nasze rozwiązania B+R.

Współpracujemy z najlepszymi

Od wielu lat współpracujemy ze specjalistami ze świata nauki, głównie z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej Warszawskiej oraz Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Zaufali nam

Skontaktuj się z nami

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Nazwa firmy (wymagane)

    W czym możemy Ci pomóc?

    Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.