4RES

Precyzyjne prognozy produkcji energii
z OZE – urzeczywistniamy SmartGrid

Systematyczny procentowy wzrost udziału energii z OZE w całościowym bilansie energetycznym, połączony z niestabilnością odnawialnych źródeł energii, stanowi coraz większe wyzwanie dla stabilności systemu energetycznego.

4RES dostarcza prognozy produkcji energii z OZE w okresie krótko- i średnioterminowym, wykorzystując zagregowane modele predykcyjne. Bazują one na dedykowanych prognozach pogody opracowywanych przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM).

Dla kogo stworzyliśmy 4RES?

Operatorzy Handlowi (OH) Operatorzy Handlowo-Techniczni
(OHT)

Generuj grafiki produkcji energii z OZE

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych/Przesyłowych (OSD)/(OSP)

Kontroluj wpływ produkcji energii z OZE na sieć
prognozer

PrognOZEr to serwis, na którym sprawdzisz aktualne prognozy produkcji energii z wiatru i słońca dla Polski. Prognozy są tworzone na platformie 4RES, na podstawie obszarowych prognoz pogody opracowanych we współpracy z ICM UW oraz listy źródeł odnawialnych udostępnianej przez URE, obejmującej wszystkie farmy wiatrowe i słoneczne (bez prosumentów).