Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych / Przesyłowych

Nie kontrolujesz jeszcze wpływu produkcji energii z OZE na sieć? Rosnąca liczba niestabilnych źródeł OZE (w tym prosumentów) ma wpływ na sieć energetyczną, powodując różne, niekorzystne zjawiska, w tym problemy z bilansowaniem energii.

Rozproszona, niewiadoma produkcja zwiększa niestabilność pracy sieci i zmniejsza bezpieczeństwo Krajowego Systemu Energetycznego (KSE). Jeśli te problemy zaczynają Cię dotykać, wspólnie dokonamy analizy rozpływów, przypiszemy źródła do głównych węzłów sieci oraz ocenimy wielkość oddziaływania generacji rozproszonej.

Co zyskujesz z 4RES?

  • Wiedzę o lokalnej produkcji z OZE
  • Informacje na temat przepływów energii z OZE w sieciach SN
  • Dane do bilansowania lokalnego
  • Zwiększenie stabilności sieci energetycznej

Proces predykcji w 4RES

Oprócz grafików produkcji energii z poszczególnych OZE lub ich grup (VPP), narzędzie 4RES dostarcza informacji o prognozowanych dodatkowych przepływach energii wyprodukowanej w OZE przez węzły sieci w okresie do 9 dni naprzód.

Sprawdź, jak przebiega proces predykcji:

Jak przebiega wdrożenie 4RES?

Z uwagi na ciągłą konieczność generowania prognoz produkcji energii z OZE oraz analizowania jej wpływu na sieci, sugerowanym przez nas modelem wdrożeniowym jest instalacja oprogramowania u Klienta (model On Premise).

Oprogramowanie zainstalowane w środowisku użytkownika końcowego zapewnia ciągły dostęp do informacji o produkcji z OZE, co ma znaczenie przy planowaniu rozwoju sieci i przyłączaniu nowych jednostek wytwórczych.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Nie musisz martwić się o wiarygodność prognoz pogody. Źródłem danych pogodowych jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM) – dostarcza je bezpośrednio do naszych modeli.

Nasze ponad 10 letnie doświadczenie bazuje na wielu projektach obejmujących przygotowanie modeli prognostycznych i prognozowanie produkcji dla 200 lokalizacji OZE o łącznej mocy 650 MW oraz na obszarowych prognozach 3 000 źródeł o łącznej mocy 7 500 MW.

Jako Centrum Badawczo-Rozwojowe mamy doświadczenie we wdrażaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań dla energetyki. Sprawdź nasze rozwiązania B+R.

Interesuje Cię wdrożenie 4RES?

Umów się na indywidualną konsultację!