Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych / Przesyłowych

Kontroluj wpływ produkcji energii z OZE na sieć

Rosnąca liczba niestabilnych źródeł OZE (w tym prosumentów) ma wpływ na sieć energetyczną, powodując różne, niekorzystne zjawiska, w tym problemy z bilansowaniem energii. Im dokładniejsze prognozy produkcji energii z OZE (w tym także dla rosnącej liczby prosumentów) wraz z przypisaniem do głównych węzłów sieci, tym większa stabilność pracy i bezpieczeństwo Krajowego Systemu Energetycznego (KSE).

CO ZYSKUJESZ Z 4RES?

  • Wiedzę o lokalnej produkcji z OZE
  • Informacje na temat przepływów energii z OZE w sieciach SN
  • Dane do bilansowania lokalnego
  • Zwiększenie stabilności sieci energetycznej

PROCES PREDYKCJI W 4RES

Oprócz grafików produkcji energii z poszczególnych OZE lub ich grup (VPP), narzędzie 4RES dostarcza informacji o prognozowanych dodatkowych przepływach energii wyprodukowanej w OZE przez węzły sieci w okresie do 9 dni naprzód. Sprawdź, jak przebiega proces predykcji:

osd predykcja

JAK WDROŻYĆ 4RES?

Z uwagi na ciągła konieczność generowania prognoz produkcji energii z OZE oraz analizowania jej wpływu na sieci, sugerowanym przez nas modelem wdrożeniowym jest instalacja oprogramowania u Klienta (model On Premise). Oprogramowanie zainstalowane w środowisku użytkownika końcowego zapewnia ciągły dostęp do informacji o produkcji z OZE, co ma znaczenie przy planowaniu rozwoju sieci i przyłączaniu nowych jednostek wytwórczych.

osd_wdrozenie

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ 4RES?

Źródłem danych pogodowych są krótkoterminowe prognozy dostarczane bezpośrednio przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM).

Mamy doświadczenie wynikające z przygotowania modeli prognostycznych i generowania grafików produkcji dla 200 lokalizacji OZE o łącznej mocy 650 MW.

Jako Centrum Badawczo-Rozwojowe mamy doświadczenie we wdrażaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań dla energetyki. Sprawdź nasze rozwiązania B+R.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem 4RES? Umów się z naszymi ekspertami na indywidualną konsultację!

Napisz do nas