Operatorzy Handlowi i Operatorzy Handlowo-Techniczni

Generuj grafiki produkcji energii na kolejne 24/48 h

Produkcja energii z OZE zależy od pogody – właśnie dlatego grafikowanie kontraktów bywa tak trudne. Zastosowanie metod predykcyjnych, wykorzystujących wiele modeli i bazujących na wiarygodnych prognozach pogody, pozwala ograniczyć różnicę między planem a rzeczywistą produkcją. W ten sposób ograniczasz koszty udziału w rynku bilansującym.

CO ZYSKUJESZ Z 4RES?

  • Zwiększenie zysku dzięki zmniejszeniu różnic pomiędzy prognozowaną a wyprodukowaną energią (koszty rynku bilansującego)
  • Obniżenie kosztów poprzez automatyzację procesu grafikowania
  • Jedno narzędzie do prognozowania wielu jednostek wytwórczych skupionych bądź rozproszonych terytorialnie dzięki połączeniu w elektrownie wirtualne (VPP)

PROCES PREDYKCJI W 4RES

Proces predykcji 4RES składa się z trzech faz – ich wynikiem są generowane cyklicznie grafiki produkcji energii. Powstają one dzięki wspólnemu działaniu wielu modeli predykcyjnych. Sprawdź, jak proces przebiega krok po kroku:

JAK WDROŻYĆ 4RES?

Bazując na naszym doświadczeniu, jesteśmy w stanie przeprowadzić wdrożenie oprogramowania 4RES na przestrzeni 4 tygodni od momentu podpisania umowy. Wygodnym modelem jest korzystanie z 4RESa w postaci usługi chmurowej (SaaS). Zobacz, jak przebiega wdrożenie:

OHT_wdrozenie

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ 4RES?

Źródłem danych pogodowych są krótkoterminowe prognozy dostarczane bezpośrednio przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM).

Mamy doświadczenie wynikające z przygotowania modeli prognostycznych i generowania grafików produkcji dla 200 lokalizacji OZE o łącznej mocy 650 MW.

Jako Centrum Badawczo-Rozwojowe mamy doświadczenie we wdrażaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań dla energetyki. Sprawdź nasze rozwiązania B+R.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem 4RES? Umów się z naszymi ekspertami na indywidualną konsultację!

Napisz do nas